[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh cao su tự nhiên của công ty cao su Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh cao su tự nhiên của công ty cao su Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1.1. Đơn trị kinh doanh chiến lược và chiến lược cấp đơn vị kinh doanh.
1.2. Các loại chiến lược cấp đơn vị kinh doanh.
1.3. Tiến trình hoạch định chiến lược kinh doanh.
Chương 2: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM CAO SU TỰ NHIÊN CỦA CÔNG TY CAO SU KONTUM
2.1. Khái quát về Công ty cao su Kontum (KORUKO).
2.2. Tổng quan về sản phẩm cao su tự nhiên tại Công ty cao su Kontum.
2.3. Vai trò và vị trí ngành kinh doanh cao su tự nhiên trong hoạt động kinh doanh của Công ty cao su Kontum và tại địa bàn Kontum.
2.4. Thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh sản phẩm cao su tự nhiên tại Công ty cao su trong thời gian qua.
2.5. Phân tích tình hình nội bộ Công ty.
2.6. Công tác xây dựng thương hiệu sản phẩm cao su tự nhiên của Công ty cao su Kontum.
2.7. Đánh giá những ưu điểm và tồn tại trong công tác kinh doanh cao su tự nhiên hiện nay của Công ty.
Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CAO SU TỰ NHIÊN TẠI CÔNG TY CAO SU KONTUM
3.1. Xu hướng của ngành sản xuất kinh doanh cao su trong nước và thế giới.
3.2. Sứ mệnh và mục tiêu sản xuất kinh doanh cao su tự nhiên của Công ty cao su Kontum.
3.4. Phân tích môi trường cạnh tranh ngành cao su tự nhiên.
3.5. Phân tích môi trường nội bộ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh cao su tự nhiên.
3.6. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thì trường mục tiêu.
3.7. Các giải pháp thực thi chiến lược.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan