[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược định vị trên thị trường nội địa tại tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược định vị trên thị trường nội địa tại tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH VỊ VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ TRÊN THỊ TRƯỜNG
1.1. Định vị và chiến lược định vị sản phẩm.
1.2. Tiến trình xây dựng chiến lược định vị.
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
2.1. Tổng quan về Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ.
2.2. Phân tích các yếu tổ ảnh hưởng đến ngành may mặc.
2.3. Phân tích trang thiết bị và nguồn nhân lực của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ.
2.4. Kết quả kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ.
2.5. Thị trường may mặc của Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ trên thị trường nội địa.
2.6. Thực trạng công tác xây dựng chiến lược định vị trên thị trường nội địa.
Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
3.1. Căn cứ xây dựng chiến lược định vị.
3.2. Phân tích các lực lượng cạnh tranh của sản phẩm Hòa Thọ.
3.3. Phân tích SWOT của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ.
3.4. Xây dựng chiến lược định vị sản phẩm trên thị trường nội địa tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan