[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược công ty kiểm toán và kế toán AAC

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược công ty kiểm toán và kế toán AAC
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
1.1. Tổng quan về chiến lược.
1.2. Qui trình xây dựng chiến lược.
1.3. Kết luận Chương 1.
Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC & TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY AAC
2.1. Tổng quan về Công ty AAC.
2.2. Phân tích thực trạng chiến lược tại AAC.
2.3. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh.
2.4. Đánh giá ưu, nhược điểm về thực trạng chiến lược của AAC.
2.5. Kết luận Chương 2.
Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY TẠI CÔNG TY AAC ĐẾN NĂM 2015
3.1. Xác định sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu.
3.2. Phân tích môi trường bên ngoài của AAC.
3.3. Phân tích môi trường bên trong của AAC.
3.4. Xây dựng và lựa chọn chiến lược.
3.5. Các chính sách chủ yếu để thực thi chiến lược.
3.6. Các kiến nghị.
3.7. Kết luận Chương 3.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan