[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến quá trình cắt khi phay thép 60C2 qua tôi bằng dao phay hợp kim cứng phủ PVD


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến quá trình cắt khi phay thép 60C2 qua tôi bằng dao phay hợp kim cứng phủ PVD
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích và phương pháp nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
5. Nội dung của luận văn
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ GIA CÔNG CẮT GỌT KHI PHAY
1.1. Các thông số cơ bản của quá trình cắt
1.1.1. Quá trình hình thành phoi
1.1.1.1. Khái niệm và phân loại phoi
1.1.1.2. Quá trình hình thành phoi khi cắt vật liệu dẻo
1.1.1.3. Quá trình hình thành phoi khi phay cứng
1.2. Lực cắt
1.2.1. Cơ sở lý thuyết của lực cắt gọt
1.2.2. Ảnh hưởng của điều kiện cắt đến lực cắt
1.3. Nhiệt
1.3.1. Nhiệt cắt
1.3.2. Ảnh hƣởng của dung dịch trơn nguội đến nhiệt cắt
1.4. Khái quát tình hình nghiên cứu về phay cứng
1.4.1. Tình hình nghiên cứu trên Thế giới
1.4.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam
1.5. Kết luận
Chương 2. PHAY CỨNG THÉP 60C2 QUA TÔI BẰNG DAO PHAY HKC PHỦ PVD
2.1. Đặc điểm quá trình phay cứng thép qua tôi.
2.2. Các đặc tính cơ bản của thép lò xo.
2.3. Gia công cắt gọt khi phay
2.3.1. Khái niệm chung
2.3.2. Phân loại dao phay
2.3.3. Vật liệu chế tạo dao phay
2.3.4. Dao phay hợp kim cứng phủ PVD
2.3.5. Các thông số hình học của dao phay
2.3.6. Các yếu tố của lớp cắt
2.3.7. Lực cắt khi phay
2.3.8. Độ mòn và tuổi bền của dao phay
2.4. Ứng dụng của phay cứng thép 60C2 qua tôi và giới hạn vấn đề nghiên cứu.
2.4.1. Ứng dụng
2.4.2. Giới hạn vấn đề nghiên cứu
Chương 3: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
3.1. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm
3.1.1. Các nguyên tắc cơ bản của quy hoạch thực nghiệm
3.1.2. Quy hoạch thực nghiệm và mô hình hồi quy thực nghiệm
3.2. Giới thiệu hệ thống thực nghiệm
3.2.1. Yêu cầu đối với hệ thống thí nghiệm
3.2.2. Hệ thống thí nghiệm:
3. 3. Thiết bị thí nghiệm
3.4. Xử lý số liệu thực nghiệm
3.4.1.Sơ đồ quy hoạch thực nghiệm
3.4.2. Mục đích thí nghiệm
3.4.3. Trình tự tiến hành thí nghiệm:
3.4.4. Xử lý số liệu:
3.5. Thảo luận kết quả
3.6. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN CHUNG VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan