[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phương pháp điều khiển tốc độ động cơ một chiều không chổi than


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phương pháp điều khiển tốc độ động cơ một chiều không chổi than
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN
1.1 Tổng quan về động cơ BLDC
1.2 Cấu trúc của động cơ BLDC
1.2.1 Cấu tạo stato của động cơ BLDC
1.2.2 Cấu tạo của Rotor của động cơ BLDC
1.2.3 Cảm biến xác định vị trí rôto
1.2.4 Nguyên lý hoạt động của động cơ BLDC
1.3 Ưu điểm, nhược điểm của động cơ BLDC
1.3.1 Ưu điểm
1.3.2 Nhược điểm
1.4 Một số phương pháp điều khiển động cơ BLDC
1.4.1 Phương pháp điều khiển sử dụng cảm biến
1.4.2 Điều khiển vị trí và tốc độ của động cơ BLDC không sử dụng cảm biến
1.5. Kết luận chương 1
Chương 2 MÔ HÌNH CỦA BLDC VÀ BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP
2.1 Mô hình động cơ BLDC
2.2 Mô hình của bộ biến đổi điện áp cấp cho BLDC
2.3 Kết luận chương 2
Chương 3 ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ CHO BLDC KHÔNG DÙNG CẢM BIẾN
3.1 Cấu trúc điều khiển BLDC không dùng cảm biến
3.2 Khối ước lượng vị trí rotor và tính toán tốc độ quay
3.2.1 Ước lượng back - EMF dây sử dụng bộ quan sát
3.2.2 Xác định hàm chuyển mạch
3.2.3 Ước lượng tốc độ và vị trí của rotor
3.3 Bộ điều khiển dòng điện PWM
3.4 Bộ điều khiển tốc độ dùng PI
3.5 Kết quả mô phỏng
3.6 Kết luận chương 3
Chương 4 MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ CHO BLDC
4.1 Giới thiệu mô hình thực nghiệm BLDC
4.2 Cấu trúc của mô hình
4.3 Các thông số của mô hình thực nghiệm
4.4 Kết quả thực nghiệm
4.5 Kết luận chương 4
Kết luận chung của luận văn
Tài liệu tham khảo 
[/tomtat]

Bài viết liên quan