[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sử dụng hệ thống điều khiển quá trình để điều khiển nhiệt độ, thông gió và điều hòa không khí trong tòa nhà


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sử dụng hệ thống điều khiển quá trình để điều khiển nhiệt độ, thông gió và điều hòa không khí trong tòa nhà
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn của đề tài
5. Nội dung thực hiện
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH
1.1 Khái niệm về điều khiển quá trình?
1.1.1 Quá trình và các biến quá trình
1.1.2 Phân loại quá trình
1.2 Mục đích và chức năng điều khiển quá trình
1.2.1 Vận hành ổn định
1.2.2 Năng xuất và chất lượng sản phẩm
1.2.3 Vận hành an toàn
1.2.4 Bảo vệ môi trƣờng
1.2.5 Hiệu quả kinh tế
1.3 Phân cấp chức năng điều khiển quá trình
1.3.1 Giao diện quá trình
1.3.2 Điều khiển cơ sở
1.3.3 Điều khiển vận hành và giám sát
1.3.4 Điều khiển cao cấp
1.4 Các thành phần cơ bản của hệ thống
1.4.1 Thiết bị đo
1.4.2 Thiết bị điều khiển
1.4.3 Thiết bị chấp hành
1.5 Các nhiệm vụ phát triển hệ thống
1.5.1 Phân tích chức năng hệ thống
1.5.2 Xây dựng mô hình quá trình
1.5.3 Thiết kế cấu trúc điều khiển
1.5.4 Thiết kế thuật toán điều khiển
1.5.5 Lựa chọn giải pháp hệ thống
1.5.6 Phát triển phần mềm ứng dụng
1.5.7 Chỉnh định và đưa vào vận hành
1.6 Mô tả chức năng hệ thống
1.6.1 Các tài liệu mô tả đồ họa
CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC HVAC
2.1 Giới thiệu hệ thống HVAC
2.1.1: Hệ thống điều hòa không khí
2.1.2 Hệ thống điều khiển nhiệt độ
2.2 Xây dựng mô hình toán hệ thống HVAC
2.2.1 Mô hình buồng không gian HVAC
2.2.2 Mô hình dàn lạnh
2.2.3 Mô hình dàn nóng
2.2.4 Mô hình làm ẩm
2.25 Mô hình hộp trộn
2.2.6 Mô hình ống dẫn
2.2.7 Mô hình quạt
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CẤU TRÚC, THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN VÀ MÔ PHỎNG
3.1. Các phương pháp điều khiển cơ sở
3.1.1 Điều khiển phản hồi
3.1.2 Điều khiển truyền thẳng (Feed Forward)
3.1.3 Điều khiển tỉ lệ
3.1.4 Điều khiển tầng (cascade control)
3.1.5 Điều khiển suy diễn
3.1.6. Điều khiển lựa chọn
3.2. Lựa chọn cấu trúc điều khiển hệ thống [8]
3.3. Xây dựng thuật toán điều khiển cho hệ thống điều khiển nhiệt độ, độ ẩm và mô phỏng
3.3.1 Mô hình toán học cho hệ thống
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM TRÊN MÔ HÌNH HVAC TẠI TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
4.1. Giới thiệu mô hình
4.2. Khảo sát đáp ứng của hệ thống với bài toán điều khiển nhiệt độ, độ ẩm trong hệ thống thông gió, điều hòa không khí
4.3. Kết luận
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan