[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quy hoạch mạng 3G cho Viêng Chăn (HV Công nghệ bưu chính viễn thông)


[/kythuat]
[tomtat]
Quy hoạch mạng 3G cho Viêng Chăn (HV Công nghệ bưu chính viễn thông)
NỘI DUNG
1.      Tổng quan về hệ thống umts
2.      Phương pháp quy hoạch  mạng umts
3.      Quy hoạch  mạng umts cho enterprise of telecommunication lao

Xem online tài liệu bị lỗi các bạn nên down về

[/tomtat]

Bài viết liên quan