[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mạng nội hạt vô tuyến WLAN (HV Công nghệ Bưu chính viễn thông)


[/kythuat]
[tomtat]
Mạng nội hạt vô tuyến WLAN (HV Công nghệ Bưu chính viễn thông)
NỘI DUNG ĐỒ ÁN
Ø  Tổng quan về mạng wlan
Ø  Các tiêu chuẩn của mạng wlan
Ø  Các vấn đề của mạng wlan

Xem online tài liệu bị lỗi các bạn nên down về 

[/tomtat]

Bài viết liên quan