[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế quy trình công nghệ và chế tạo cánh Turbine trục đứng công suất 5KW bằng vật liệu composite


[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế quy trình công nghệ và chế tạo cánh Turbine trục đứng công suất 5KW bằng vật liệu composite
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu.
3. Dự kiến kết quả đạt được.
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Ý nghĩa
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan về vật liệu composite
1.1.1. Khái niệm composite
1.1.2. Cấu tạo của vật liệu composite.
1.2. Công nghệ chế tạo các kết cấu dạng tấm, vỏ bằng vật liệu composite
1.3. Ứng dụng vật liệu composite lớp trong sản xuất cánh turbine.
1.4. Phân tích kết cấu cánh, điều kiện làm việc, quy mô sản xuất và vật liệu cánh turbine gió công suất 5kW.
CHƯƠNG II: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ CÁC ĐẶC TÍNH CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU COPOSITE LỚP
2.1. Cơ sở để xác định các môđun kỹ thuật
2.1.1. Xác định bằng thí nghiệm.
2.1.2. Xác định bằng lý thuyết.
2.2. Chế tạo mẫu vật liệu composite bằng phƣơng pháp lăn ép.
2.2.1. Chế tạo khuôn.
2.2.2. Chế tạo mẫu.
2.3. Thí nghiệm thử kéo và uốn trên các mẫu vật liệu.
2.3.1. Thí nghiệm kéo.
2.3.2. Thí nghiệm uốn.
CHƯƠNG 3: CHẾ TẠO CÁNH TURBINE GIÓ TRỤC ĐỨNG CÔNG SUẤT 5KW
3.1. Phân tích chi tiết và chọn phương án gia công.
3.2. Chế tạo khuôn.
3.3. Chế tạo cánh turbine.
3.3.1 Chế tạo các đoạn cánh turbine
3.3.2. Nối các đoạn cánh và ghép các nửa cánh.
CHƯƠNG IV: THỬ NGHIỆM ĐẶC TÍNH CÔNG NGHỆ CỦA CÁNH TURBINE GIÓ ĐÃ HOÀN THÀNH
4.1. Kiểm tra độ chính xác về kích thước và hình dáng hình học của cánh chế tạo.
4.2. Kiểm tra độ cứng tế vi
4.3. Kiểm tra khuyết tật và tỷ lệ sợi/ nhựa.
4.4. Thí nghiệm uốn đánh giá cơ tính của cánh chế tạo.
4.4.1. Cơ sở xác định thí nghiệm.
4.4.2. Tiến hành thí nghiệm.
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan