[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều khiển hệ truyền động động cơ điện một chiều bằng Card Arduino để ứng dụng cho điều khiển chuyển động máy công nghiệp


[/kythuat]
[tomtat]
Điều khiển hệ truyền động động cơ điện một chiều bằng Card Arduino để ứng dụng cho điều khiển chuyển động máy công nghiệp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG SỐ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU
1.1. Ưu điểm của điều khiển số
1.2. Một số vấn đề quan trọng trong điều khiển số
1.3. Giới thiệu về hệ truyền động xung – số được điều khiển bởi card arduino
Chương 2: KHẢO SÁT VÀ TÍNH TOÁN HỆ SỐ ĐIỀU KHIỂN SỐ (PWM – ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU)
2.1. Xây dừng hàm số truyền của các khâu trong hệ điều khiển số
2.2. Xây dựng sơ đồ cấu trúc hệ điều khiển số
2.3. Tổng hợp hệ thống điều khiển số
2.4. Xây dựng phương pháp khảo sát ổn định
2.5. Tính toán và khảo sát ổn định cho hệ truyền động PWM – Đ
2.6. Khảo sát chất lượng hệ thống truyền động điện
2.7. Thực nghiệm
Chương 3: ỨNG DỤNG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG SỐ XUNG ÁP ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU CHO THANG MÁY
3.1. Khái niệm chung về thang máy
3.2. Các yêu cầu đối với thang máy
3.3. Các chế độ làm việc của thang máy
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan