[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở cục thuế tỉnh Thái Nguyên


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở cục thuế tỉnh Thái Nguyên
Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước và là công cụ quản lý quan trọng của Nhà nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đếm cải cách thuế. Điểm nổi bật của cuộc cải cách này là thay thế Luật thuế doanh thu bằng Luật thuế giá trị gia tăng được thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá IX, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999. Sự ra đời của Luật thuế giá trị gia tăng được xem là một bước ngoặc có tính đột phá trong công tác quản lý thu thuế và góp phần thực hiện đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.
Qua hai cuộc cải cách thuế, ngành thuế đã hình thành được một hệ thống chính sách thuế bao quát được hầu hết các nguồn thu của đất nước và luôn được sửa đổi bổ sung hoàn thiện kịp thời phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đã trở thành công cụ của Nhà nước trong việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế theo hướng khuyến khích đầu tư, khuyến khích xuất khẩu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
Hệ thống quản lý thuế đã được thiết lập từ Trung Ương đến địa phương và không ngừng được kiện toàn, đảm bảo thực thi tốt và thống nhất các chính sách và pháp luật về thuế trong cả nước. Hiệu lực, hiệu quả của quản lý thuế ngày càng được nâng cao. Nhờ vậy, đảm bảo tốt nguồn thu ngân sách để điều tiết chính sách tài khoá và chính sách kinh tế vĩ mô trong các giai đoạn, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, xã hội. Việt Nam đã thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng kinh tế kéo dài, lấy đà tăng trưởng cao trong hơn một thập kỷ qua.
Xem online tài liệu bị lỗi các bạn nên down về 

[/tomtat]

Bài viết liên quan