[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế nguồn điện năng lượng mặt trời có bộ tự động chọn điểm làm việc cực đại áp dụng thuật toán P & O


[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế nguồn điện năng lượng mặt trời có bộ tự động chọn điểm làm việc cực đại áp dụng thuật toán P & O
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGUỒN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Một số nguồn phân tán trong hệ thống điện
1.2.1. Năng lượng Gió (Wind Power)
1.2.2. Năng lượng Thủy triều (Tidal Power)
1.2.3. Năng lượng mặt trời
1.2.4. Năng lượng địa nhiệt
1.3. Định hướng nghiên cứu của đề tài
1.4. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ VẤN ĐỀ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG PV
2.1. Đặt vấn đề
2.2. Bộ biến đổi DC/DC
2.2.1. Phân loại bộ biến đổi DC/DC
2.2.2. Các loại bộ biến đổi DC/DC
2.3. Vấn đề tích trữ năng lượng
2.3.1. Phân loại ắc quy
2.3.2. Các đặc tính của ắc quy
2.3.3. Chế độ làm việc của ắc quy (xét ắc quy chì - axit)
2.3.4. Các chế độ nạp cho ắc quy
2.3.5. Lôgic chuyển trạng thái quá trình nạp ắc quy tự động
2.3.6. Các sự cố cần bảo vệ của ắc quy chì – axit
2.3.7. Các tiêu chí lựa chọn ắc quy
2.4. Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ ĐIỂM LÀM VIỆC TỐI ƢU CỦA PIN MẶT TRỜI
3.1. Giới thiệu về pin mặt trời
3.1.1. Định nghĩa
3.1.2. Đặc tính làm việc của pin mặt trời
3.1.3. Ứng dụng
3.1.4. Tấm pin mặt trời
3.2. Chế độ làm việc của pin mặt trời
3.2.1. Chế độ ghép nối tiếp các module
3.2.2. Chế độ ghép song song các module
3.2.3. Hiện tượng “điểm nóng”
3.2.4. Điểm làm việc theo phụ tải
3.3. Tìm điểm làm việc cực đại theo thuật toán P&O
3.4. Kết luận chương 3
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG KHAI THÁC PIN MẶT TRỜI SỬ DỤNG THUẬT TOÁN P&O
4.1. Xây dựng mô hình
4.2. Thông số hệ thống thiết kế
4.2.1. Tấm pin mặt trời
4.2.2. Thông số ắc quy
4.2.3. Phụ tải
4.2.4. Thông số bộ biến đổi điện áp một chiều
4.3. Hệ thống điều khiển
4.3.1. Cấu trúc mạch điều khiển
4.3.2. Thông số của một số thiết bị chính
4.3.3. Kết quả thực nghiệm
4.4. Kết luận chương
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan