[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của hiệp định thương mại Việt - Mỹ đến các công ty của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của hiệp định thương mại Việt - Mỹ đến các công ty của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG VÀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT - MỸ    
1.1.Những vấn đề chung về Hiệp Định Thương Mại song phương
1.1.1.Khái niệm
1.1.2.Quá trình và phát triển của Hiệp Định Thương Mại song phương
1.1.3.Phát triển thương mại quốc tế ở VN hiện nay
1.1.4.Lợi ích của VN trong quan hệ thương mại với Mỹ
1.2.Tổng quan về Hiệp Định Thương Mại Việt - Mỹ
1.2.1.Bối cảnh đàm phán
1.2.1.1.Bối cảnh chung
1.2.1.2.Việt nam trước cơ hội, thách thức hội nhập khu vực và thế giới
1.2.1.3.Chính sách thương mại của Mỹ với Asean và VN.
1.2.2.Tiến trình đàm phán ký kết Hiệp Định Thương Mại Việt - Mỹ.
1.2.2.1.Kết quả đạt được qua các vòng đàm phán.
1.2.2.2.Ý nghĩa của Hiệp Định Thương Mại Việt - Mỹ.
1.3.Những nội dung chủ yếu của Hiệp Định.
1.3.1.Thương mại hàng hóa.
1.3.2.Thương mại dịch vụ.
1.3.3.Quan hệ đầu tư.
1.3.4.Quyền sở hữu trí tuệ.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2:ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT-MỸ ĐẾN CÁC CÔNG TY CỦA VIỆT NAM XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ
2.1.Tình hình thương mại Việt - Mỹ
2.1.1.Tình hình thương mại Việt - Mỹ giai đoạn trước khi Mỹ bình thường quan hệ ngoại giao    
2.1.2.Tình hình thương mại Việt - Mỹ giai đoạn sau khi Mỹ bình thường quan hệ ngoại giao
2.1.3.Tình hình thương mại Việt - Mỹ giai đoạn sau khi ký HĐTM Việt - Mỹ
2.2.Thực trạng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của VN sang Mỹ       
2.2.1.Tổng quan tình hình xuất khẩu 6 mặt hàng chủ lực của VN sang Mỹ
2.2.2.Dệt may
2.2.3.Đồ gỗ
2.2.4.Giày dép
2.2.5.Dầu thô
2.2.6.Thủy hải sản
2.2.7.Cà phê
2.3.Ảnh hưởng tích cực của Hiệp Định Thương Mại Việt - Mỹ đến các công ty của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ
2.3.1.HĐTM Việt-Mỹ tạo điều kiện cho công ty XK VN phát triển sản lượng
2.3.1.1.Công ty VN tăng sản lượng xuất khẩu vào thị trường Mỹ
2.3.1.2. Số lượng các công ty xuất khẩu mới thành lập tăng nhanh
2.3.1.3.Kim ngạch XK hàng hóa VN vào thị trường Mỹ tăng nhanh
2.3.2.Các công ty VN có cơ hội tiếp thu khoa học, công nghệ tiên tiến
2.3.3.Cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ đối tác Mỹ
2.3.4.Cơ hội để các công ty VN học tập kinh nghiệm từ công ty Mỹ
2.3.5.Hàng hóa xuất khẩu VN tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế
2.4.Ảnh hưởng tiêu cực của HĐTM Việt - Mỹ đến các công ty của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ
2.4.1.Tình hình thiếu hụt nguồn vốn của Cty thu mua và chế biến hàng XK
2.4.1.1.Hàng hoá thủy sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ
2.4.1.2.Hàng hoá cà phê xuất khẩu vào thị trường Mỹ
2.4.2.Các biện pháp tăng cường bảo hộ mậu dịch của chính phủ Mỹ đối với hàng hoá từ VN
2.4.2.1.Luật chống phá giá, chống trợ cấp
2.4.2.2.Các hình thức bảo hộ mậu dịch khác gia tăng
2.4.3.Số lượng công ty XK đông nhưng tổng kim ngạch XK không tăng
2.4.4.Trình độ kinh nghiệm kinh doanh xuất khẩu của công ty VN còn yếu
2.4.5.Chi phí vận chuyển hàng hóa liên tục tăng
2.4.6.Chính sách hỗ trợ của chính phủ chưa kịp thời
2.4.6.1.Chính sách ân hạn thuế
2.4.6.2.Chính sách khuyến khích hỗ trợ XK của chính phủ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA CÔNG TY VN VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ
3.1.Dự báo kim ngạch xuất khẩu VN sang Mỹ từ 2013-2020
3.2.Giải pháp quản lý nhà nước
3.2.1.Chính sách thuế nhập khẩu
3.2.2.Chính sách miễn giảm thuế nhập khẩu
3.2.3.Chính sách ân hạn thuế nhập khẩu
3.2.4.Hàng rào phi thuế
3.2.5.Cải tiến thủ tục hải quan
3.2.6.Hàng rào kỹ thuật
3.2.7.Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về xuất khẩu
3.2.8.Giải pháp tăng cường xuất khẩu các mặt hàng chủ lực
3.2.8.1.Hàng dệt may
3.2.8.2.Hàng giày dép
3.2.8.3.Hàng thủy hải sản
3.2.8.4.Hàng cà phê
3.2.8.5.Hàng đồ gỗ
3.2.8.6.Dầu thô
3.2.9.Hỗ trợ vốn
3.2.10.Xúc tiến thương mại
3.2.11.Hỗ trợ nguồn vốn xuất khẩu
3.2.12.Đừng thêm rào cản
3.3.Giải pháp quản lý công ty xuất khẩu vào thị trường Mỹ
3.3.1.Giải pháp tài chính
3.3.2.Giải pháp thị trường
3.3.3.Giải pháp nâng cao tính cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu
3.3.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực
3.3.5.Ứng dụng công nghệ khoa học tiên tiến
3.3.6.Đẩy mạnh marketing trên thị trường Mỹ
3.3.7.Lưu ý hàng xuất khẩu sang Mỹ
3.3.8.Giải pháp nâng cao năng lực quản trị
3.4.Kiến nghị
3.4.1.Chính sách hỗ trợ vốn
3.4.2.Chính sách về con giống và cây giống
3.4.3.Chính sách hỗ trợ hàng xuất khẩu
3.4.4.Chính sách thuế
3.4.5.Chính sách ưu đãi về đầu tư
3.4.6.Nhà nước cần xoá bỏ các thủ tục và lệ phí bất hợp lý
3.4.7.Cải tiến thủ tục Hải quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan