[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh năng lực cạnh tranh sản phẩm biến tần của công ty Siemens trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh năng lực cạnh tranh sản phẩm biến tần của công ty Siemens trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING
1.1. Quan điểm Marketing 
1.1.1. Khái niệm Marketing
1.1.2. Các chiến lược và công cụ Marketing
1.2. Quan điểm về cạnh tranh
1.2.1. Khái niệm về cạnh tranh
1.2.2. Các loại cạnh tranh và cấp độ cạnh tranh
1.2.3. Chiến lược cạnh tranh
1.2.4. Các cấu trúc quyết định độ cạnh tranh
1.2.5. Marketing cạnh tranh
1.3. Những vấn đề cơ bản về khả năng cạnh tranh
1.3.1. Các loại đối thủ cạnh tranh và nhận diện đối thủ cạnh tranh
1.3.2. Nội dung lập hồ sơ phân tích đối thủ cạnh tranh
1.3.3. Xu thế trong sử dụng công cụ cạnh tranh
1.4. Các thông số đánh giá năng lực cạnh tranh
1.5. Thị trường và cạnh tranh trên thị trường biến tần Việt Nam
1.5.1. Thị trường sản phẩm biến tần Việt Nam
1.5.2. Tình hình cạnh tranh trên thị trường biến tần
1.5.3. Các công cụ cạnh tranh mà đối thủ cạnh tranh sử dụng
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CÔNG TY  SIEMENS VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu về Công ty Siemens Việt Nam
2.1.1. Sơ lược sự hình thành tập đoàn Siemens
2.1.2. Sự hình thành và phát triển của công ty Siemens Việt Nam
2.2. Thị trường mục tiêu cho sản phẩm biến tần của Công ty Siemens Việt Nam
2.2.1. Sơ lược về sản phẩm biến tần Siemens
2.2.2. Thị trường mục tiêu cho sản phẩm biến tần của Công ty Siemens Việt Nam
2.3. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
2.3.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
2.3.2. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô
2.3.3. Ma trận đánh giá yếu tố bên ngoài – EFE
2.3.4. Ma trận đánh giá yếu tố bên trong – IFE
2.3.5. Phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh
2.5. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của sản phẩm biến tần Siemens Việt Nam
2.5.1. Thực trạng thực hiện các giải pháp Marketing trong cạnh tranh của Công ty Siemens
2.5.2. Đánh giá giải pháp Marketing đến khả năng cạnh tranh của Công ty Siemens
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHO SẢN PHẨM BIẾN TẦN SIEMENS
3.1. Định hướng phát triển kinh doanh của sản phẩm biến tần Siemens và mục tiêu Marketing
3.1.1. Định hướng phát triển kinh doanh
3.1.2. Mục tiêu Marketing của công ty
3.1.3. Định hướng kinh doanh để đạt được mục tiêu nói trên
3.2. Các vị thế cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh của công ty Siemens
3.2.1. Phương pháp xác định đối thủ cạnh tranh
3.2.2. Các vị thế cạnh tranh có thể có
3.2.3. Các giải pháp Marketing cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh
3.3. Một số giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh năng lực cạnh tranh sản phẩm biến tần của Công ty Siemens trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3.3.1. Về phía Siemens
3.3.2. Đối với Nhà Nước

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan