[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao sự hài lòng của nhân viên văn phòng các trường đại học ngoài công lập tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao sự hài lòng của nhân viên văn phòng các trường đại học ngoài công lập tại thành phố Hồ Chí Minh
File thuyết trình Down tại đây or Down tại đây 
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG
1.1. Tổng quan về sự hài lòng của nhân viên văn phòng các trường đại học ngoài công lập
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của NV các trường ĐH NCL
1.3. Tầm quan trọng của sự hài lòng của nhân viên đối với công việc ở các trường đại học ngoài công lập.
Chương II: THỰC TRẠNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP  TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1. Tổng quan về các trường đại học ngoài công lập tại TP HCM
2.2. Thực trạng sự hài lòng của nhân viên các trường ĐH NCL tại TP.HCM
2.3. Đánh giá chung sự hài lòng của nhân viên các trường đại học ngoài công lập tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP TẠI TP HCM.
3.1. Định hướng phát triển các trường ĐH ngoài công lập trong thời gian tới.
3.2. Cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của nhân viên các trường đại học ngoài công lập tại TP HCM
3.3. Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của nhân viên các trường ĐH NCL tại TP HCM
3.4. Các kiến nghị.
3.5. Hạn chế của đề tài.
3.6. Đề nghị nghiên cứu tiếp theo.
PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan