[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu bệnh đơn bào Leucocytozoon ở gà tại một số địa phương của tỉnh Thái nguyên và thử nghiệm thuốc điều trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu bệnh đơn bào Leucocytozoon ở gà tại một số địa phương của tỉnh Thái nguyên và thử nghiệm thuốc điều trị
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1. Đặc điểm của đơn bào Leucocytozoon ký sinh ở gà
1.1.2. Bệnh đơn bào Leucocytozoon ở gà
1.2. Tình hình nghiên cứu về bệnh Leucocytozoon
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2. Vật liệu nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.3.1. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh Leucocytozoon ở gà tại 4 huyện, thị thuộc tỉnh Thái Nguyên
2.3.2. Nghiên cứu bệnh do đơn bào Leucocytozoon gây ra ở gà tại 4 huyện thị của tỉnh Thái Nguyên
2.3.3. Nghiên cứu biện pháp phòng và trị bệnh
2.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.4.2. Phương pháp nghiên cứu
2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm dịch tễ bệnh đơn bào Leucocytozoon ở gà tại 4 huyện, thị thuộc tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Sự phân bố dĩn - KCTG của đơn bào Leucocytozoon ở các địa phương
3.1.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm Leucocytozoon ở gà tại 4 huyện thị thuộc tỉnh Thái Nguyên
3.1.3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm Leucocytozoon theo địa hình
3.1.5. Tỷ lệ và cường độ nhiễm Leucocytozoon ở gà theo phương thức chăn nuôi
3.1.6. Tỷ lệ và cường độ nhiễm Leucocytozoon theo loại gà
3.1.7. Tỷ lệ và cường độ nhiễm Leucocytozoon theo tuổi gà
3.1.8. Tỷ lệ nhiễm Leucocytozoon theo tính biệt gà
3.1.9. Tỷ lệ và cường độ nhiễm Leucocytozoon ở gà theo tình trạng vệ sinh thú y
3.2. Bệnh Leucocytozoon ở gà tại Thái Nguyên
3.2.1. Thành phần loài Leucocytozoon gây bệnh ở gà tại Thái Nguyên
3.2.3. Một số chỉ số máu của gà mắc bệnh Leucocytozoon
3.2.4. Bệnh tích của gà bị bệnh đơn bào Leucocytozoon
3.3. Nghiên cứu hiệu quả của 3 phác đồ điều trị bệnh đơn bào Leucocytozoon ở gà
3.3.1. So sánh hiệu lực của 3 phác đồ điều trị bệnh Leucocytozoon ở gà
3.3.2. Độ an toàn của các phác đồ điều trị bệnh Leucocytzoon cho gà
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan