[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu bệnh giun lươn (Strongyloidosis) ở trâu, bò tại một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu bệnh giun lươn (Strongyloidosis) ở trâu, bò tại một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học
1.1.1. Giun lươn ký sinh ở trâu bò
1.1.2. Bệnh giun lươn ở trâu bò
1.2. Tình hình nghiên cứu về bệnh giun lươn
1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.2.2. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
2.1.3. Thời gian nghiên cứu
2.1.4. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Nội dung nghiên cứu
2.2.1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun lươn trâu bò tại một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên
2.2.2. Nghiên cứu bệnh giun lươn ở trâu bò
2.2.3. Sử dụng thuốc tẩy giun lươn cho trâu bò và đề xuất biện pháp phòng bệnh
2.3. Bố trí thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun lươn trâu bò tại một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên
2.3.2. Bố trí điều tra, phương pháp nghiên cứu trứng và ấu trùng giun lươn ở ngoại cảnh
2.3.3. Bố trí và phương pháp theo dõi triệu chứng lâm sàng của trâu bò bị bệnh giun lươn
2.3.4. Bố trí xét nghiệm và phương pháp xét nghiệm máu của trâu bò nhiễm giun lươn ở mức độ nặng
2.3.5. Bố trí thí nghiệm và phương pháp đánh giá hiệu lực tẩy giun lươn của thuốc (Vimectin, Levamisole, Benvet 600) cho trâu bò ở 3 huyện thị thành tỉnh Thái Nguyên
2.3.6. Đề xuất quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh giun lươn trâu bò
2.4. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀO THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun lươn trâu bò tại một số địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Tình hình nhiễm giun lươn ở trâu bò
3.1.2. Nghiên cứu sự ô nhiễm trứng và ấu trùng giun lươn ở ngoại cảnh
3.1.3. Nghiên cứu sự phát triển của trứng giun lươn và sự tồn tại của ấu trùng có sức gây bệnh trong phân trâu bò ở ngoại cảnh
3.2. Nghiên cứu bệnh giun lươn ở trâu bò
3.2.1. Theo dõi triệu chứng lâm sàng của trâu bò bị bệnh giun lươn
3.2.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun lươn ở trâu bò bình thường và tiêu chảy
3.2.3. Sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học của trâu bò bình thường và trâu bò bị bệnh giun lươn
3.3. Sử dụng thuốc tẩy giun lươn cho trâu bò và đề xuất biện pháp phòng trị
3.3.1. Xác định hiệu lực của thuốc tẩy giun lươn cho trâu bò
3.3.2. Độ an toàn của thuốc tẩy giun lươn đối với trâu bò
3.4. Đề xuất một số biện pháp phòng bệnh giun lươn cho trâu bò
3.4.1. Tẩy giun lươn cho trâu bò
3.4.2. Xử lý phân trâu bò để diệt trứng và ấu trùng giun lươn
3.4.3. Vệ sinh chuồng nuôi cho trâu bò
3.4.4. Cải tạo đồng cỏ, bãi chăn thả
3.4.5. Tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng trâu bò
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan