[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu kết nối hệ thống điện gió với lưới điện

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu kết nối hệ thống điện gió với lưới điện
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1- Tầm quan trọng của việc phát triển năng lượng tái tại hiện nay  
1.2- Tầm quan trọng của việc phát triển năng lượng gió
1.3- Tình hình nghiên cứu, sử dụng, phát triển năng lượng gió trên thế giới và Việt nam
1.3.1- Tình hình nghiên cứu, sử dụng, phát triển năng lượng trên thế giới
1.3.2- Tình hình nghiên cứu và sử dụng, phát triển năng lượng gió của Việt nam
1.4- Tầm quan trọng của việc nghiên cứu kết nối hệ thống điện gió nối lưới điện
1.5- Bố cục của luận văn
1.6- Kết luận
Chương 2: TỔNG QUAN BÀI TOÁN KẾT NỐI HỆ THỐNG ĐIỆN GIÓ VỚI LƯỚI ĐIỆN
2.1- Tình hình nghiên cứu bài toán kết nối hệ thống điện gió nối lưới điện ở nước ngoài
2.2- Tình hình nghiên cứu bài toán kết nối hệ thống điện gió nối lưới ở Việt Nam
2.3- Kết luận
Chương 3: HỆ THỐNG ĐIỆN GIÓ
3.1- Sự hình thành năng lượng gió
3.2- Năng lượng gió
3.3- Sự chuyển đổi giữa năng lượng gió và rotor máy phát điện gió
3.4- Hệ thống điện gió
3.4.1- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tuabine điện gió
3.4.2- Phân loại tuabine điện gió
3.4.3- Bộ chuyển đổi công suất trong hệ thống điện gió
3.4.4- Điều kiện vận hành khi kết nối hệ thống điện gió với lưới điện
3.5- Kết luận
Chương 4: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỆN GIÓ KẾT NỐI LƯỚI ĐIỆN
4.1- Điều kiện hòa đồng bộ kết nối hệ thống điện gió với lưới điện
4.2- Mô hình hệ thống tuabine điện gió kết nối lưới điện
4.3- Các phần tử trong mô hình hệ thống tuabine điện gió kết nối lưới điện
4.4- Mô phỏng và kết quả,  phân tích
4.4.1- Trường hợp khi tốc độ gió thay đổi
4.4.2- Trường hợp khi ngắn mạch ở cấp điện áp 25kV
4.4.3- Trường hợp khi điện áp đều hệ thống tuabine gió thay đổi
4.4.4- Trường hợp khi tần số đầu ra của hệ thống tuabine điện gió thay đổi
4.4.5- Trường hợp khi thay đổi thứ tự pha đầu ra hệ thống tuabine điện gió nối lưới
4.5- Kết luận
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI       

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan