[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển mô hình điều khiển cánh tuốc bin gió trục đứng

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển mô hình điều khiển cánh tuốc bin gió trục đứng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1 Năng lượng gió và tình hình sử dụng năng lượng trên thế giới
1.2 Tổng quan về tuốc bin gió trục đứng
1.2.1 Tuốc bin gió trục đứng
1.2.2 Các loại tuốc bin gió trục đứng
1.2.2.1 Tuốc bin Darrieus
1.2.2.2 Tuốc bin Savonius
1.2.2.3 Tuốc bin Giromill
1.2.2.4 Cycloturbine
1.2.2.5 Flap turbine
1.3 Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: KẾT CẤU CÁNH TUỐC BIN GIÓ
2.1 Cơ sở tính toán khí động học cánh tuốc bin gió
2.1.1 Năng lượng của gió
2.1.2 Học thuyết của Betz
2.2 Một số kết cấu cánh tuốc bin gió
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MÔ HÌNH TUỐC BIN GIÓ
3.1 Một số mô hình tuốc bin gió đã thiết kế trong quá trình thực hiện đề tài.
3.1.1 Tuốc bin gió có cánh tự xoay, biên dạng kiểu Savonius
3.1.2 Tuốc bin gió có cánh tự xoay, biên dạng cánh thẳng
3.1.3 Tuốc bin gió dạng roto lồng sóc, cánh cố định
3.1.4 Tuốc bin gió có cánh tự xoay kiểu Flap turbine
3.2 Thiết kế chế tạo mô hình tuốc bin gió dạng Flap turbine
3.2.1 Mục tiêu
3.2.2 Cơ sở để làm mô hình thí nghiệm
3.2.3 Kiểu dáng hình học cánh tuốc bin thiết kế
3.2.4 Nguyên lý làm việc của mô hình
3.2.5 Thiết kế và chế tạo mô hình
3.2.5.1 Khung cánh
3.2.5.2 Cánh tuốc bin
3.2.5.3 Trục chính
3.2.5.4 Đĩa phân độ và ổ bi
3.2.5.5 Đế tuốc bin
3.2.5.6 Quy trình lắp ráp
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
4.1 Mô tả thí nghiệm
4.2 Khảo sát ảnh hưởng của số cánh
4.2.1 Khảo sát mô hình với số cánh bằng 3
4.2.2 Khảo sát mô hình với số cánh bằng 4
4.2.3 Khảo sát mô hình với số cánh bằng 5
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan