[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm dịch tễ bệnh ve chó ở hai huyện, thị của tỉnh Thái Nguyên thử nghiệm thảo dược trong trị ve cho chó

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm dịch tễ bệnh ve chó ở hai huyện, thị của tỉnh Thái Nguyên thử nghiệm thảo dược trong trị ve cho chó
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC DÙNG THUỐC THẢO DƯỢC PHÕNG TRỪ NGOẠI KÝ SINH TRÙNG
1.1.1. Yêu cầu đối với thuốc trị ngoại ký sinh trùng
1.1.2. Một số thành tựu nghiên cứu và ứng dụng thảo dược trong phòng và trị bệnh
1.1.3. Thu hái, bảo quản, chế biến dược liệu
1.2. NHỮNG CÂY THUỐC ĐƯỢC NGHIÊN CỨU
1.2.1. Cây Na
1.2.2. Cây Củ đậu
1.3. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VE KÝ SINH Ở CHÓ
1.3.1. Vị trí của ve ký sinh ở chó trong hệ thống phân loại động vật học
1.3.2. Đặc điểm hình thái, cấu tạo của ve R. sanguineus
1.3.3 Vòng đời phát triển của ve R. sanguineus
1.3.4. Đặc điểm dịch tễ học của bệnh ve ở chó
1.3.5. Biện pháp phòng trị ve R. sanguineus
2.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1.1. Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh ve chó tại tỉnh Thái Nguyên
2.1.2. Theo dõi biểu hiện lâm sàng bệnh ve ở chó
2.1.3. Thử nghiệm chiết xuất từ hạt Na và hạt cây Củ đậu để trị ve cho chó
2.2. NGUYÊN LIỆU NGHIÊN CỨU
2.2.1. Dược liệu nghiên cứu
2.2.2. Động vật thí nghiệm
2.2.3. Dụng cụ, hóa chất
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Phương pháp thu thập mẫu
2.3.2. Phương pháp xác định tỷ lệ và cường độ nhiễm ve
2.3.3. Quy định một số yếu tố liên quan đến các chỉ tiêu nghiên cứu dịch tễ bệnh ve ở chó 2.3.4. Phương pháp theo dõi các biểu hiện lâm sàng chủ yếu của chó bị ve ký sinh
2.3.5. Xét nghiệm máu (để xác định sự thay đổi một số chỉ số máu của chó bị ve ký sinh)
2.3.6. Phương pháp thử nghiệm chiết xuất hoạt chất từ hạt Na và hạt cây Củ đậu để trị ve cho chó
2.3.7. Chuẩn bị dược liệu
2.3.8. Chuẩn bị động vật thí nghiệm
2.3.9. Bố trí và tiến hành thí nghiệm
2.3.10. Phương pháp xử lý số liệu
2.4. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
2.4.1. Địa điểm
2.4.2. Thời gian nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH VE Ở CHÓ TẠI HAI HUYỆN, THỊ CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1.1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve ở chó tại một số xã, phường của huyện Phổ Yên và thị xã Sông Công
3.1.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve theo tuổi chó
3.1.3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve theo tính biệt chó
3.1.4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve theo giống chó
3.1.5. Tỷ lệ và cường độ nhiễm ve ở chó theo mùa trong năm
3.2. NGHIÊN CỨU VỀ LÂM SÀNG BỆNH VE Ở CHÓ
3.2.1. Những biểu hiện lâm sàng chủ yếu của chó bị ve ký sinh
3.2.2. Sự thay đổi một số chỉ số máu của chó bị ve ký sinh
3.2.3. Công thức bạch cầu của chó khỏe và chó bị ve ký sinh
3.3. NGHIÊN CỨU DÙNG THUỐC TRỊ VE CHO CHÓ
3.3.1. Chế và thử nghiệm chiết xuất từ hạt Na và hạt cây Củ đậu trong phòng thí nghiệm
3.3.2. Sử dụng chiết xuất từ hạt Na và hạt cây Củ đậu để trị ve cho chó tại hai huyện, thị thuộc tỉnh Thái Nguyên
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan