[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân loét dạ dày tá tràng có biến chứng chảy máu ổ loét điều trị tại Bệnh viện 198

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân loét dạ dày tá tràng có biến chứng chảy máu ổ loét điều trị tại Bệnh viện 198
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Một số vấn đề về loét dày tá tràng
1.2. Triệu chứng lâm sàng bệnh loét DD - TT
1.3. Một số vấn đề về xuất huyết do loét dạ dày tá tràng
1.4. Triệu chứng chẩn đoán ổ loét chảy máu
1.5. Các yếu tố nguy cơ đối với xuất huyết ổ loét DD - TT
CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu
2.5. Phương pháp thu thập số liệu
2.6. Phương tiện nghiên cứu
2.7. Xử lý số liệu
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của loét DD - TT và loét có biến chứng chảy máu
3.2. Một số yếu tố liên quan đến biến chứng chảy máu của loét DD - TT
CHƯƠNG IV: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của nhóm đối tượng nghiên cứu
4.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng
4.3. Đặc điểm nội soi
4.4. Một số yếu tố liên quan đến biến chứng chảy máu
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan