[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định bệnh nhân tái nhiễm và tái phát Helicobacter Pylori sau quá trình điều trị

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định bệnh nhân tái nhiễm và tái phát Helicobacter Pylori sau quá trình điều trị
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Một số vấn đề về H. pylori
1.1.1. Lịch sử phát hiện
1.1.2. Đặc điểm sinh học
1.1.3. Dịch tễ học và phương thức lây truyền
1.1.4. Các phương pháp chẩn đoán H. pylori
1.1.4.1. Các phương pháp không can thiệp
1.1.4.2. Các phương pháp can thiệp
1.2. Vấn đề điều trị trừ H. pylori
1.2.1. Các thuốc sử dụng để điều trị tiệt trừ H. pylori
1.2.2. Phác đồ kết hợp ba thuốc EAC trong điều trị H. pylori
1.3. Nguyên nhân thất bại điều trị
1.3.1. Đề kháng kháng sinh
1.3.2. Tuân thủ điều trị
1.4. Vấn đề chẩn đoán H. pylori kháng thuốc
1.5. Một số vấn đề về loét dạ dày
1.5.1. Khái niệm
1.5.2. Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh
1.5.3. Giải phẫu bệnh lý của loét dạ dày
1.5.4. Triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm của bệnh loét dạ dày
1.5.4.1. Triệu chứng lâm sàng
1.5.4.2. Triệu chứng cận lâm sàng [18], [19]
1.5.5. Tiến triển và biến chứng
1.5.6. Điều trị
1.5.6.1. Điều trị nội khoa
1.5.6.2. Điều trị ngoại khoa
1.6. Tình hình nghiên cứu H. pylori ở Việt Nam và trên thế giới
CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Sơ đồ nghiên cứu
2.2. Đối tượng nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Hóa chất, thiết bị máy móc
2.3.2. Địa điểm thực hiện nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Khám lâm sàng
2.4.2. Nội soi và lấy bệnh phẩm
2.4.3. Đánh giá độ nhạy cảm với kháng sinh
2.4.3.1. Xác định mức độ nhạy cảm kháng sinh của H. pylori
2.4.3.2. Đánh giá độ nhạy cảm với kháng sinh
2.4.4. Nuôi cấy chủng vi khuẩn
2.4.5. Tách chiết DNA từ sinh thiết bệnh nhân
2.4.6. Định lượng DNA bằng quang phổ kế
2.4.7. Phương pháp điện di trên gel Agarose
2.4.8. Phương Pháp PCR
2.4.9. Phân tích trình tự đoạn gen 23S rARN
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của các bệnh nhân
3.1.1. Đặc điểm về tuổi và giới
3.1.2. Hình ảnh chụp nội soi dạ dày của các bệnh nhân
3.2. Tách chiết DNA sinh thiết
3.3. Khuếch đại đoạn gen 23S rARN của H. pylori bằng PCR
3.4. Xác định tái phát và tái nhiễm H. pylori ở các bệnh nhân
3.5. Xác định tình trạng nhiễm H.pylori của các bệnh nhân trước và sau điều trị kháng sinh
3.5.1. Đặt kháng sinh đồ
3.5.1.1 Kháng sinh đồ sử dụng thanh E-test trên đĩa thạch nuôi vi khuẩn
3.5.1.2. Xác định khả năng kháng Amoxicilin và Clarithromycin
3.5.1.3 Xác định tái phát và tái nhiễm của các chủng H.pylori sau điều trị kháng sinh
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan