[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xấp xỉ hàm đa điều hòa dưới trong lớp năng lượng có trọng

[/kythuat]
[tomtat]
Xấp xỉ hàm đa điều hòa dưới trong lớp năng lượng có trọng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CÁC KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Hàm đa điều hoà dưới
1.2. Hàm đa điều hoà dưới cực đại
1.3. Hàm cực trị tương đối
1.4. Toán tử Monge-Ampère phức
Chương 2. XẤP XỈ CỦA HÀM ĐA ĐIỀU HÒA DƯỚI TRONG LỚP NĂNG LƯỢNG CÓ TRỌNG
2.1. Các lớp năng lượng Cegrell trong Cn
2.2. Xấp xỉ của hàm đa điều hòa dưới trong lớp năng lượng Cegrell
2.3. Các lớp năng lượng có trọng
2.4. Dưới thác triển trong lớp εx
2.5. Xấp xỉ của hàm đa điều hòa dưới trong lớp εx
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan