[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều khiển tối ưu công suất phát của một hệ nhiều pin quang điện

[/kythuat]
[tomtat]
Điều khiển tối ưu công suất phát của một hệ nhiều pin quang điện
MỤC LỤC
Chương 1 GIỚI THIỆU
Chương 2 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG NGUỒN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
2.1 Giới thiệu
2.2 Tình hình khai thác và sử dụng năng lượng mặt trời trên thế giới và tại Việt Nam
2.3 Tiềm năng năng lượng mặt trời tại Việt Nam
2.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài
2.4.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.4.2 Tình hình nghiên cứu trong nước
2.5 Kết luận
Chương 3 HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
3.1 Cấu tạo pin quang điện
3.2 Nguyên lý hoạt động của pin quang điện
3.3 Mô hình toán của pin quang điện
3.4 Đặc tuyến V-I, V-P của pin quang điện         
3.5 Bộ biến đổi DC/DC
3.5.1 Bộ giảm áp (Buck)
3.5.2 Bộ tăng áp (Boost)    
3.5.3 Bộ hỗn hợp tăng giảm điện áp (Boost – Buck)
3.6 Điều khiển bộ biến đổi DC/DC          
3.6.1 Điều khiển mạch vòng phản hồi điện áp
3.6.2 Điều khiển phản hồi công suất
3.6.3 Điều khiển mạch vòng phản hồi dòng điện
3.7 Điểm làm việc cực đại của pin quang điện (MPP - Maximum Power Point)
3.8 Hệ nhiều pin quang điện
3.8.1 Phương pháp ghép nối tiếp các tấm pin quang điện
3.8.2 Phương pháp ghép song song các tấm pin quang điện
3.9 Kết luận
Chương 4 THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CÔNG SUẤT PHÁT CỦA MỘT HỆ NHIỀU PIN QUANG ĐIỆN
4.1 Thuật toán tìm điểm công suất cực đại của pin quang điện
4.1.1 Thuật toán nhiễu loạn và quan sát (P&O - Perturb and Observe)
4.1.2 Thuật toán điện dẫn gia tăng (INC - Incremental Conductance)
4.1.3 Thuật toán điện áp hằng số  
4.2 Phương pháp điều khiển MPPT          
4.2.1 Phương pháp điều khiển PI
4.2.2 Phương pháp điều khiển trực tiếp
4.2.3 Phương pháp điều khiển đo trực tiếp tín hiệu ra
4.3 Thuật toán đề xuất
4.3.1 Cấu hình cho bộ chuyển đổi năng lượng
4.3.2 Thuật toán đề xuất tìm điểm công suất cực đại
4.3.3 Sơ đồ thuật toán đề xuất
Chương 5 KẾT QỦA MÔ PHỎNG
5.1 Xây dựng mô hình mô phỏng trong Matlab/Simulink
5.2 Kết quả mô phỏng của các thuật toán
Chương 6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỀN TRONG TƯƠNG LAI
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan