[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môm Vật lí của Bộ Giáo dục Đào tạo


[/kythuat]
[tomtat]
Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môm Vật lí của Bộ Giáo dục Đào tạo
MỤC LỤC
Chương I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN
Chuyên đề 1: Phương trình động học của vật rắn quay quanh một trục cố định
Chuyên đề 2: Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định
Chuyên đề 3: Định luật bảo toàn momen động lượng
Chuyên đề 4: Định lí động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định
Chương II: DAO ĐỘNG CƠ
Chuyên đề 1: Đại cương về giao động cơ. Tổng hợp giao động
Chuyên đề 2: Con lắc lò xo
Chuyên đề 3: Con lắc đơn. Con lắc vật lí
Chuyên đề 4: Các loại dao động
Chương III: SÓNG CƠ
Chuyên đề 1: Đại cương về sóng cơ
Chuyên đề 2: Giao thoa sóng. Sóng dừng
Chuyên đề 3: Sóng âm
Chuyên đề 4: Hiệu ứng Đốp-ple
Chương IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
Chuyên đề 1: Tổng quan về giao động điện từ
Chuyên đề 2: Trường điện từ. Sóng điện từ
Chuyên đề 3: Truyền thông bằng sóng điện từ
Chương V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Chuyên đề 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Chuyên đề 2: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp
Chuyên đề 3: Dòng điện xoáy chiều 3 pha máy phát điện, động cơ điện
Chuyên đề 4: Máy biến thế sự truyền tải điện năng
Chương VI: SÓNG ÁNH SÁNG
Chuyên đề 1: Hiện tượng tác sắc và nhiễu xã ánh sáng
Chuyên đề 2: Hiện tượng giao thoa ánh sáng
Chuyên đề 3: Các loại quang phổ
Chuyên đề 4: Các bức xạ không nhìn thấy
Chương VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Chuyên đề 1: Hiện tượng quang điện
Chuyên đề 2: Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của hiđrô
Chuyên đề 3: Hiện tượng hấp thụ và phản xạ ánh sáng Laser
Chương VIII: SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP
Chương IX: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
Chuyên đề 1: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử năng lượng liên kết
Chuyên đề 2: Hiện tượng phóng xạ
Chuyên đề 3: Phản ứng hạt nhân
Chương X: TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ
Chuyên đề 1: Các hạt cơ sở
Chuyên đề 2: Cấu tạo của vũ trụ sử chuyển động và tiến hóa của vũ trụ
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

PHỤ LỤC: ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CỦA BỘ GD&ĐT
[/tomtat]

Bài viết liên quan