[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống truyền động có khe hở bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống truyền động có khe hở bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ TRUYỀN ĐỘNG CÓ KHE HỞ
1.1. Các yêu cầu cơ bản của hệ truyền động có khe hở
1.1.1. Truyền động chính xác
1.1.2. Truyền động tốc độ cao
1.1.3. Truyền động công suất lớn
1.1.4. Độ hở mặt bên
1.2. Những ảnh hưởng tác động đến hệ truyền động qua bánh răng
1.2.1.Ảnh hưởng của đàn hồi đến phần cơ của hệ thống truyền động
1.2.2. Ảnh hưởng của ma sát trong hệ thống truyền động
1.2.3. Ảnh hưởng của khe hở trong hệ thống truyền động
1.3. Những đặc trưng ăn khớp của cặp bánh răng
1.3.1. Điều kiện ăn khớp đúng
1.3.2. Điều kiện ăn khớp trùng
1.3.3. Điều kiện ăn khớp khít
1.4. Kết luận chương 1
Chương 2. XÂY DỰNG CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN HỆ TRUYỀN ĐỘNG CÓ KHE HỞ
2.1. Xây dựng mô hình toán hệ truyền động có khe hở
2.1.1. Cấu trúc vật lý và các định luật cân bằng
2.1.2. Mô hình toán ở chế độ ăn khớp, có tính đến hiệu ứng mài mòn vật liệu, độ đàn hồi và moment ma sát
2.1.3. Mô hình toán ở chế độ khe hở (dead zone)
2.1.4. Mô hình toán tổng quát
2.2. Cấu trúc điều khiển hệ truyền động có khe hở
2.3. Kết luận chương 2
Chương 3. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN HỆ TRUYỀN ĐỘNG CÓ KHE HỞ BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ CHỈNH ĐỊNH THAM SỐ PID
3.1. Tổng quan hệ logic mờ và điều khiển mờ
3.1.1. Hệ Logic mờ
3.1.2. Bộ điều khiển mờ
3.2. Thiết kế bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID
3.2.1. Phương pháp thiết kế
3.2.2. Nhận xét
3.3. Khảo sát chất lượng bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định PID và so sánh với bộ điều khiển PID
3.3.1. Khảo sát chất lượng bằng bộ điều khiển PID
3.3.2. Khảo sát chất lượng bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID
3.3.3. So sánh bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID với bộ điều khiển PID
3.3.4 Nhận xét
3.4. Kết luận chương 3
Chương 4. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM HỆ TRUYỀN ĐỘNG CÓ KHE HỞ
4.1. Giới thiệu về card DS1104 sử dụng trong hệ thống thí nghiệm
4.2. Cấu trúc phần cứng của DS1104
4.2.1. Cấu trúc tổng quan
4.2.2. Ghép nối với máy chủ (Host Interface)
4.2.3. Phần mềm dSPACE
4.2.4. Một số các tính năng cơ bản của Card DS1104 cho điều khiển chuyển động
4.2.5. Sơ đồ cấu trúc hệ thống thí nghiệm
4.2.6. Kết quả thí nghiệm với bộ điều khiển PID
4.2.7. Kết quả thực nghiệm với bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số PID
4.2.8. Nhận xét kết quả thực nghiệm
4.3. Kết luận chương 4
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan