[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một vài vấn đề về phương trình Diophantine

[/kythuat]
[tomtat]
Một vài vấn đề về phương trình Diophantine
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH DIOPHANTINE
1.1. Phương trình Diophantine.
1.2. Một vài phương pháp giải phương trình Diophantine.
1.3. Một vài phương trình cổ điển.
Chương 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH PELL
2.1. Hệ phương trình Pell.
2.2. Phương trình ba hệ số tổ hợp liên hiệp.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan