[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cải tiến dây chuyền làm mờ chai

[/kythuat]
[tomtat]
Cải tiến dây chuyền làm mờ chai
MỤC LUC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1 Quy trình làm mờ chai.
1.2 PLC S7-200 CPU 224 và Phần mềm STEP7 Micro WIN.
1.3 Khí cụ điện thiết kế tủ điều khiển.
1.4 Cầu trục
CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG
2.1 Cấu tạo và mô tả cầu trục:
2.2 Tính toán, lựa chọn cơ cấu nâng, hạ và cơ cấu di chuyển:
2.3 Lựa chọn thiết bị cho tủ điều khiển.
2.4 Giải pháp chương trình thiết kế:
2.5 Thi công
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
3.1 Kết quả và vấn đề bàn luận:
3.2 Hướng phát triển.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan