[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cải tiến quy trình làm việc máy ép tem

[/kythuat]
[tomtat]
Cải tiến quy trình làm việc máy ép tem
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Lí do chọn đề tài.
1.2 Phạm vi nghiên cứu của đề tài.
1.3 Phương pháp nghiên cứu của đề tài.
1.4 Khả năng ứng dụng vào thực tế.
1.5 Mục đích của đề tài
1.6 Mục tiêu đã đạt được.
1.7 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Quy trình ép tem.
2.1.1 Máy ép tem cơ sở.
2.1.2 Quy trình ép tem bằng tay.
2.1.3 Sơ đồ khối các công đoạn ép tem bằng tay.
2.2 Yêu cầu và hướng giải quyết.
2.2.1 Yêu cầu cải tiến.
2.2.2 Hướng giải quyết.
2.3 Phương án điều khiển.
2.4 Giới thiệu một số thiết bị được sử dụng.
2.4.1 Thiết bị điều khiển PLC.
2.4.1.1 Tổng quan PLC S7-200.
2.4.1.2 Phần mềm viết chương trình Step 7 Micro Win.
2.4.2 Tổng quan về barcode reader.
2.4.2.1 Cấu tạo cơ bản của Barcode reader.
2.4.2.2 Nguyên lí hoạt động của barcode.
2.4.2.3 Phân loại barcode.
2.4.3 Tổng quan về khí nén.
2.4.3.1 Ưu–Nhược điểm của khí nén.
2.4.3.2 Các thiết bị khí nén.
2.4.3.3 Xylanh khí nén.
2.4.3.4 Van tiết lưu một chiều
2.4.3.5 Van điện từ.
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
3.1. Cấu tạo chung của máy
3.1.1 Nguyên lí hoạt động của từng cụm cơ cấu
3.1.2 Quy trình làm việc của công nhân và máy.
3.2 Ốp hông
3.2.1 Yêu cầu
3.2.2 Thiết kế cơ khí
3.2.3 Kết quả
3.3. Phương án thiết kế cơ cấu lấy tem
3.3.1 Thiết kế cơ khí
3.3.2 Phần điều khiển:
3.3.3 Tính toán lựa chọn xylanh xuống.
3.4. Phương án thiết kế cơ cấu ép tem.
3.4.1 Yêu cầu
3.4.2 Thiết kế cơ khí
3.4.3 Kết quả
3.5. Phương án thiết kế hộp tem.
3.5.1 Yêu cầu.
3.5.2 Phương án thiết kế.
3.6 Giá cố định barcode.
3.6.1 Yêu cầu
3.6.2 Thiết kế cơ khí
3.7 Khuôn đế lót
3.7.1 Yêu cầu
3.7.2 Giải pháp
3.8 Thiết kế phần điều khiển
3.8.1 Sơ đồ động lực
3.8.2 Sơ đồ kết nối PLC
3.8.3 Thành lập địa chỉ các ngõ vào ra của PLC
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
4.1 Kết quả.
4.2 Một số giấy tờ liên quan
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan