[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế máy phát điện chạy bằng khí Biogas

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế máy phát điện chạy bằng khí Biogas
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
LỜI CẢM ƠN
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN MỘT SỐ DẠNG NĂNG LƯỢNG CHUYỂN HÓA THÀNH ĐIỆN NĂNG
1.1 Nguồn năng lượng từ sức nước (thủy điện)
1.2 Nguồn năng lượng gió
1.3 Nguồn năng lượng mặt trời
1.4 Năng lượng sóng biển
1.5 Nguồn năng lượng sinh học
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ KHÍ BIOGAS CHO MÁY PHÁT ĐIỆN
2.1 Giới thiệu tổng quan khí Biogas và mô hình xây dựng hầm chứa
2.2 Điều chế sản xuất khí Biogas sạch cho máy phát điện
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN KHÍ BIOGAS VÀO MÁY PHÁT ĐIỆN
3.1 Tìm hiểu nguyên lý và một số đặc điểm máy phát
3.2 Nguyên lý hoạt động hệ thống dẫn khí
3.3 Thiết kế van điều tiết lượng khí Biogas cho máy phát
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ LẬP TRÌNH CHO HỆ THỐNG DẪN KHÍ BIOGAS VÀO MÁY PHÁT ĐIỆN
4.1 Thiết kế bộ đo tốc độ cho máy phát điện
4.2 Thiết kế board mạch điều khiển
4.3 Chương trình điều khiển
4.4 Tính toán lợi ích sử dụng
CHƯƠNG 5: TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC
5.1 Xác định tần số chuẩn của mạch điện
5.2 Tiến hành thực nghiệm thay đổi tải
5.3 Hình ảnh thực nghiệm
KẾT LUẬN
HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI VÀ MẶT HẠN CHẾ
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan