[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và chế tạo xe hốt rác

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và chế tạo xe hốt rác
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 Những vấn đề về rác thải và môi trường
1.2 Kết luận
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG VIỆC THU GOM RÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
2.1 Thực trạng công việc thu gom rác ở ngoài nước
2.2 Trong nước
2.3 Kết luận
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO XE HỐT RÁC
3.1 Cơ sở thiết kế xe
3.2 Ý tưởng thiết kế
3.3 Phương án thiết kế cơ khí
3.4 Kết quả đạt được
3.5 Ưu nhược điểm của xe hốt rác
3.6 Đánh giá đề tài
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan