[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế hệ thống thông tin quảng cáo

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế hệ thống thông tin quảng cáo
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2: CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢNG CÁO PHỔ BIẾN
2.1. Three Vision Display 3VD
2.2. Scrolling Poster Display
2.2. Scrolling Poster Display Light Emitting Diode
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BĂNG RÔN THÔNG TIN VỀ KHOA CƠ ĐIỆN
3.1. Thiết kế cơ khí cho hệ thống quảng cáo
3.2. Thiết kế mạch điều khiển cho hệ thống quảng cáo
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan