[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế mô hình máy CNC phục vụ giảng dạy

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế mô hình máy CNC phục vụ giảng dạy
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1 Giới thiệu chung về máy CNC
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ
2.1 Vi điều khiển PIC18F4520 [5]
2.1.1 Đặc trưng của PIC18F4520
2.1.2 Những đặc trưng về giao tiếp ngoại vi
2.1.3 Những tính năng đặc biệt
2.1.4 Sơ đồ chân
2.1.5 Mô tả các chân
2.1.6 Cấu trúc của PIC18F4520
2.2 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C
2.3 Giới thiệu về PIC C Compiler [5]
2.4 Vít me
2.4.1 Giới thiệu chung
2.4.2 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
2.4.3 Tính theo khả năng tải động
2.4.4 Tính toán về độ ổn định
2.4.5 Ưu điểm
2.4.6 Nhược điểm
2.5 Động cơ bước
2.5.1 Ưu điểm
2.5.2 Nhược điểm
2.6 Động cơ AC ( Động cơ điện xoay chiều):
2.6.1 Phân loại bao gồm
2.6.2 Nguyên tắc hoạt động
2.6.3 Ưu điểm
2.6.4 Nhược điểm:
2.7 Phần mềm điều khiển mạch
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
3.1 Mạch điều khiển
3.1.1 Board vi xử lý PIC18F4520
3.1.2 Board Động lực
3.2 Tính toán thiết kế phần cơ khí máy CNC [1]
3.2.1 Thiết kế khung máy
3.2.2 Tấm cố định hai đầu trục x
3.2.3 Cơ cấu chuyển động của trục z
3.2.4 Tổng thể cụm cơ cấu đỡ trục x
3.2.5 Tính toán thiết kế và chọn ổ lăn
3.2.6 Thiết kế cơ cấu cho động cơ phay
3.2.7 Mô hình máy sau khi hoàn tất
3.3 Lưu đồ giải thuật
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan