[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế và chế tạo khuôn đế giày

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế và chế tạo khuôn đế giày
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Lý do chọn đề tài
1.3. Mục đích nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.5. Giới hạn đề tài
CHƯƠNG II: CƠ SƠ LÝ THUYẾT
2.1. Khái niệm về đồ gá
2.1.1. Định nghĩa và phân loại đồ gá
2.1.2. Mục đích sử dụng đồ gá.
2.1.3. Định vị chi tiết gia công
2.2. Chuyển động của vật rắn trong không gian
2.2.1. Nguyên tắc định vị 6 điểm
2.2.2. Yêu cầu của mặt định vị
2.2.3. Các chi tiết định vị gia công đồ gá
2.2.4. Các chi tiết định vị mặt phẳng
2.3. Khái niệm chung về khuôn
2.3.1. Các tính chất của chất dẻo
CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY TNHH SX HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN
3.1. Tổng quan
3.1.1. Giới thiệu Công Ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên
3.1.2. Lịch sử phát triển
3.2. Quy trình hoạt động sản xuất sản phẩm tại công ty
3.2.1. Quy trình hoạt động tại công ty
3.2.2. Giải thích quy trình
3.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty
3.3.1. Các phòng ban tổ chức
3.3.2. Giới thiệu sản phẩm của công ty
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
4.1. Cơ sơ thiết kế khuôn
4.1.1. Khái niệm về khuôn
4.1.2. Phân loại khuôn
4.2. Các bộ phận cơ bản của khuôn
4.3. Quy trình công nghệ gia công khuôn đế giày
4.4. Phân tích các quy trình của công nghệ
4.4.1. Thiết đặt phôi và cấu hình chương trình, dao cụ.
4.4.2. Cấu hình chương trình, dao cụ.
4.4.2.1. Xác định các tham số an toàn của dao
4.4.2.2. Xác định chiều cao dịch chuyển nhanh cho dao
4.5. Thiết đặt các tham số công nghệ
4.5.1. Gia công mặt trên
4.5.2. Gia công thô các lỗ hốc nhỏ
4.5.3. Gia công tinh bề mặt giữa
4.5.4. Gia công tinh góc
4.5.5. Gia công tinh bề mặt bên ngoài
4.6. Vật liệu
4.6.1. Vật liệu phôi
4.6.2. Vật liệu dao
4.7. Chương trình CNC
4.8. Kết quả và hướng phát triển
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan