[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế và thi công Robot giám sát vượt địa hình

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế và thi công Robot giám sát vượt địa hình
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.1 Vi điều khiển Atmega8: [4]
1.2 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C:
1.3 Giới thiệu về CodeVisionAVR và AVRProg:
1.4 Camera quan sát:
CHƯƠNG 2 LỰA CHỌN LINH KIỆN, THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG
2.1 Lựa chọn linh kiện thiết bị sử dụng:
2.2 Thiết kế và thi công mạch điều khiển Robot:
2.3 Thiết kế cơ khí Robot:
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
3.1 Robot vượt địa hình:
3.2 Robot ứng dụng trong giám sát:
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan