[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế và thi công xe tiết kiệm nhiên liệu sử dụng năng lượng mặt trời
[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế và thi công xe tiết kiệm nhiên liệu sử dụng năng lượng mặt trời
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN
1.1 Tổng quan xe năng lượng mặt trời
1.2 Tổng quan nguồn năng lượng mặt trời
1.3 Định nghĩa năng lượng mặt trời
1.3.1 Phân loại nguồn năng lượng
1.3.2 Ứng dụng năng lượng Mặt Trời
1.4 Giới thiệu về pin mặt trời
1.5 Cấu Tạo Và Hoạt Động Của Pin Mặt Trời
1.5.1 Cấu tạo Silic
1.5.2 Cấu tạo pin Mặt Trời
1.5.3 Quá trình tạo các module
1.5.4 Nguyên lý hoạt động của pin mặt trời
CHƯƠNG 2 – THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG
2.1 Thiết kế chi tiết khung xe
2.2 Mô phỏng động lực học khung xe
2.2.1 Thông số mô phỏng
2.2.2 Phân tích quá trình biến dạng của khung xe
CHƯƠNG 3 – KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN
3.1 Kết quả mô phỏng động lực học của khung xe
3.2 Biểu đồ trọng lượng khung xe ứng với từng vật liệu
3.3 Quá trình biến dạng của khung xe
3.4 Quá trình biến dạng khi chịu tác dụng va đập lên khung xe
3.5 Thiết kế biên dạng thân xe
3.6 Biểu đồ trọng lượng biên dạng thân xe
CHƯƠNG 4 - CƠ SỞ TÍNH TOÁN
4.1 Tính toán chọn công suất cho động cơ chính
4.1.1 Những Vấn Đề Chung
4.1.2 Phát nóng và nguội lạnh của động cơ
4.1.3 Các chế độ làm việc của truyền động điện
4.1.4 Tính chọn công suất động cơ cho những truyền động không điều chỉnh tốc độ
4.1.5 Chọn công suất động cơ làm việc dài hạn
4.1.6 Chọn công suất động cơ làm việc ngắn hạn
4.1.7 Tính chọn công suất động cơ cho truyền động có điều chỉnh tốc độ
4.1.8 Kiểm nghiệm công suất động cơ
4.1.9 Tính toán chọn công suất động cơ truyền động của động cơ điện
4.2 Chọn ắc quy
4.2.1 Chọn accu cho xe tiết kiệm nhiên liệu
4.2.2 Các phương pháp nạp điện
4.2.3 Tính toán chọn dung lượng bình accu cho xe tiết kiệm nhiên liệu
4.2.4 Tính toán diện tích pin mặt trời căn cứ theo Q = 10 Ah của bình đã chọn, và thời gian nạp là 2 giờ
4.3 Chọn pin mặt trời cho xe tiết kiệm nhiên liệu
4.3.1 Mạch điều khiển nạp (charger controller)
4.4 Điều khiển tốc độ động cơ
4.4.1 Hiệu ứng Hall trong điều khiển tốc độ động cơ
4.5 Ưu điểm, tính kinh tế.
4.5.1 Ưu điểm
4.5.2 Nhược điểm
4.5.3 Tính kinh tế
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan