[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng phần mềm VR-CNC vào trong giảng dạy

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng phần mềm VR-CNC vào trong giảng dạy
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1.Tên đề tài nghiên cứu
1.2. Giải pháp kỹ thuật đã biết
1.3. Mục đích của nghiên cứu
1.4. Nguyên lý chung của giải pháp nghiên cứu
CHƯƠNG 2 : CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU CHỦ YẾU TRONG ĐỀ TÀI
2.1. Lý thuyết Công nghệ CNC, thiết kế máy CNC trên phần mềm đồ họa solidwork
2.1.1. Những định nghĩa cơ bản trên máy CNC
2.1.2. Phân loại hệ điều khiển trên máy CNC
2.1.3. Các dạng nội suy theo đường thẳng, cung tròn
2.2. Cấu trúc của hệ thống VR-CNC
2.3. Xây dựng CAD trên phần mềm Solidworks
2.4. Phần mềm EON studio
2.5. Thực thi việc giao tiếp giữa bộ điều khiển ảo và máy CNC
2.6. Xây dựng phiên bản VR-CNC Lạc Hồng version 1.0 (LHU version 1.0)
2.7. Xây dựng Lưu đồ giải thuật
2.8. Máy phay CNC thực tế - ảo phiên bản LHU sau khi hoàn tất có giao diện
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Tính mới và tính sáng tạo giải pháp dự thị :
3.2. Khả năng áp dụng:
3.3. Hiệu quả
3.3.1. Kỹ thuật
3.3.2. Kinh tế
3.3.3. Xã hội
3.4. Mức độ triển khai
PHỤ LỤC MINH HỌA

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan