[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai đến năm 2020


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai đến năm 2020
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm và vai trò của chiến lược.
1.2 Phân tích nội bộ doanh nghiệp.
1.3 Phân tích môi trường bên ngoài.
1.4 Các công cụ xây dựng chiến lược.
1.5 Chiến lược sản xuất kinh doanh cơ bản.
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
2.1 Sơ lược lịch sử phát triển của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.
2.2 Phân tích nội bộ công ty.
2.3 Phân tích môi trường bên ngoài.
2.4 Đánh giá thực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty.
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020
3.1 Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty cổ phần Sơn Đồng Nai đến năm 2020.
3.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần Sơn Đồng Nai đến năm 2020.
3.3 Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh.
3.4 Dự đoán kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh.
TÓM TẮT CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan