[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp nâng cao hiệu quả vận hành kinh tế lưới điện phân phối 22 kV thành phố Quy Nhơn bằng phương pháp bù công suất phản kháng

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp nâng cao hiệu quả vận hành kinh tế lưới điện phân phối 22 kV thành phố Quy Nhơn bằng phương pháp bù công suất phản kháng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI VÀ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
1.1. Tổng quan lưới điện phân phối.
1.2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế vận hành LĐPP.
1.3. Công suất phản kháng.
1.4. Kết luận.
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
2.1. Tổng quan về bù công suất phản kháng LĐPP.
2.2. Bù tự nhiên lưới điện phân phối.
2.3. Bù ngang.
2.4. Bù cố định và điều chỉnh theo chế độ làm việc.
2.5. Bù kinh tế lưới điện phân phối.
2.6. Kết luận. Chương 3: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM PSS/ADEPT VÀ CÁC ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
3.1. Giới thiệu phần mềm PSS/ADEPT.
3.2. Các bước thực hiện khi ứng dụng phần mềm PSS/ADEPT.
3.3. Kết luận.
Chương 4: ỨNG DỤNG PSS/ADEPT TÍNH TOÁN BÙ HỢP LÝ CHO LƯỚI ĐIỆN 22KV THÀNH PHỐ QUY NHƠN
4.1. Giới thiệu về lưới điện phân phối thành phố Quy Nhơn.
4.2. Tình hình tổn thất điện năng lưới điện thành phố Quy Nhơn.
4.3. Cấu trúc của hệ thống lưới điện thành phố Quy Nhơn.
4.4. Xây dựng đồ thị phụ tải của các xuất tuyến điển hình.
4.5. Khảo sát tình hình bù hiện trạng.
4.6. Sử dụng phần mềm PSS/ADEPT tính toán phân phối công suất và tính toán bù hợp lý cho các xuất tuyến của thành phố Quy Nhơn.
4.7. So sánh hiệu quả kinh tế các phương án bù.
4.8. Kết luận.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan