[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CBQL CSDN
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề.
1.2. Các khái niệm chính của đề tài.
1.3. Lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý.
1.4. Người CBQLGD trong giai đoạn hiện nay.
1.5. Sở LĐ-TB&XH và công tác QL phát triển đội CBQL CSDN.
Tiểu kết Chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẲNG
2.1. Khái quát về quá trình khảo sát.
2.2. Tình hình phát triển KT-XH và dạy nghề tại TPĐN.
2.3. Thực trạng tổ chức bộ máy QL và đội ngũ CBQL các CSDN trên địa bàn.
2.4. Thực trạng phát triển đội ngũ CBQL các CSDN trên địa bàn.
Tiểu kết Chương 2
Chương 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
3.1. Nguyên tắc xác lặp biện pháp.
3.2. Biện pháp phát triển đội ngũ CBQL các CSDN.
3.3. Khảo sát tính cần thiết và khả thi của biện pháp.
Tiểu kết Chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan