[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn huyện Núi Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn huyện Núi Thành
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG.
1.1. Lao động.
1.2. Cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động.
1.3. Các tiêu chí đánh giá chuyển dịch cơ cấu lao động.
1.4. Các nhân tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động.
1.5. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu lao động của Trung Quốc và Hàn Quốc.
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG VÀ QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA HUYỆN NÚI THÀNH.
2.1. Đặc điểm địa bàn của huyện Núi Thành.
2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động từ 2005 - 2010.
2.3. Thực trạng đào tạo nghề cho chuyển dịch cơ cấu lao động.
2.4. Thực trạng về XKLĐ.
2.5. Thực trạng về thị trường lao động.
2.6. Thực trạng về hệ thống chính sách.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA HUYỆN NÚI THÀNH.
3.1. Định hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn huyện Núi Thành đến năm 2015.
3.2. Các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan