[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Gia Lai

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Gia Lai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ.
1.1. Các khái niệm.
1.2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tăng trưởng kinh tế.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tăng trưởng kinh tế.
1.4. Kinh nghiệm của các địa phương.
Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TỈNH GIA LAI.
2.1. Tình hình chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Gia Lai.
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tăng trưởng kinh tế.
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TỈNH GIA LAI.
3.1. Định hướng, mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Gia Lai.
3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Gia Lai.
KẾT LUẬN

[/tomtat]

Bài viết liên quan