[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN.
1.1. Những vấn đề chung về thị trường chứng khoán.
1.2. Rủi ro, nhận dạng và đo lường rủi ro.
1.3. Rủi ro trong đầu tư chứng khoán.
1.4. Kinh nghiệm rủi ro từ một số thị trường chứng khoán quốc tế và bài học rút ra cho Việt Nam.
Chương 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
2.1. Sơ lược về Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ  Chí Minh.
2.2. Nhận dạng rủi ro trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
2.3. Đo lường rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
2.4. Đo lượng ảnh hưởng của một số yếu tố gây rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
2.5. Đo lượng rủi ro của từng chứng khoán riêng lẻ trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
Chứng 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.
3.1. Giải pháp đối với các nhà đầu tư cá nhân.
3.2. Một số kiến nghị đối với Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán.
3.3. Kiến nghị đối với chính phủ.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan