[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Công nghệ chế tạo và thi công sàn bóng

[/kythuat]
[tomtat]
Công nghệ chế tạo và thi công sàn bóng
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
LỜI NÓI ĐẦU
CÁC THUẬT NGỮ
TÓM TẮT NỘI DUNG
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ SÀN BUBBLEDECK
1.1. Phạm vi áp dụng.
1.2. Khái quát chung về sàn BubbleDeck.
1.3. Các đạc tính kỹ thuật.
1.4. Quy cách các loại bản sàn CDECK:
1.5. Cấu tạo các loại tấm sàn BUBBLE CDECK điển hình
1.6. Quy cách lưới thép, Quy cách bóng nhựa:
CHƯƠNG II: CÁC YÊU CẦU VỀ CHẾ TẠO TẤM SÀN.
2.1. Quy định sử dụng vật liệu sàn CDECK:
2.1.1. Quy định về bê tông.
2.1.2. Quy định về cốt thép.
2.2. Cấu tạo các loại dầm, sàn liên quan sàn Cdesk
2.3. Cấu tạo liên quan thép mũ cột - ống kỹ thuật.
2.4. Về số lượng tấm và kích thước tấm Cdeck
2.5. Về chủng loại tấm Cdeck:
CHƯƠNG III: QUY TRÌNH THI CÔNG LẮP ĐẶT.
3.1. Quy định kiểm tra CDECK tại xưởng.
3.2. Quy định về bốc xếp vận chuyển và cẩu lắp
3.2.1. Bốc xếp Cdeck lên phương tiện vận chuyển
3.2.2. Vận chuyển cấu kiện Cdeck
3.2.3. Bốc dỡ cấu kiện Cdeck tại công trường
3.2.4 Nâng và đặt cấu kiện Cdeck.
3.2.4.1. Nâng và cẩu lắp một cấu kiện riêng lẻ
3.2.4.2. Nâng tập kết nhiều tấm cấu kiện
3.2.5. Kiểm tra chất lượng cấu kiện Cdeck sau khi bốc dỡ, lắp đặt:
3.3. Quy định thi công lắp dựng.
3.3.1. Lắp dựng hệ đà giáo, cột chống đỡ tấm CDECK.
3.3.2. Lắp dựng hệ đà giáo, cột chống đỡ tấm CDECK thi công nhà cao tầng.
3.3.3. Định vị tấm CDECK trên đà giáo.
3.3.4. Điều chỉnh CDECK vào vị trí.
3.4. Lắp đặt cốt thép rời.
3.4.1 Lắp các thanh thép nối tấm lưới
3.4.2. Lắp các thanh thép “ Mũ cột “:
3.4.3. Lắp đặt thép chống cắt:
3.5. Lắp dựng ván khuôn thành theo chu vi sàn
3.6. Công tác chuẩn bị đổ bê tông.
3.7. Kiểm tra trước khi đổ bê tông.
3.8. Đổ bê tông.
3.9. Tháo dỡ hệ chống tạm.
3.10. Vữa bê tông
3.11. Các lỗ kỹ thuật trên sàn CDECK
3.12. Các chi tiết mạng treo kỹ thuật dưới sàn CDECK.
3.12.1. Chi tiết gá lắp nhẹ.
3.12.2. Chi tiết gá lắp trung bình và nặng.
3.12.3. Neo thép nở.
3.12.4. Neo vít.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan