[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG NHÂN HÀNG
1.1. Khái niệm và nội dung quản trị nguồn nhân lực.
1.2. Đánh giá thành tích nhân viên.
1.3. Hệ thống đánh giá thành tích nhân viên.
1.4. Tiến trình đánh giá thành tích nhân viên.
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đánh giá thành tích nhân viên.
1.6. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của các ngân hàng liên quan đến công tác đánh giá thành tích nhân viên.
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH TẠI TECHCOMBANK ĐÀ NẴNG
2.1. Khái quá chung về Techcombank Đà Nẵng.
2.2. Tình hình hoạt động của Techcombank Đà Nẵng.
2.3. Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Techcombank Đà Nẵng.
Chương 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG TECHCOMBANK Đà Nẵng.
3.1. Những căn cứ hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên trong Techcombank Đà Nẵng.
3.2. Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Techcombank Đà Nẵng.
3.3. Áp dụng kết quả đánh giá thành tích trong một số hoạt động nguồn nhân lực.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan