[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý cấp xã trên địa bàn huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định

[/kythuat]
[tomtat]
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý cấp xã trên địa bàn huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Các khái niệm liên quan đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.2. Mối quan hệ giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.3. Ý nghĩa của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.4. Nội dung cơ bản của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức
1.5. Đặc điểm của nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính
1.6. Nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của các tổ chức hành chính
Chương 2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI NHƠN TRONG THỜI GIAN VỪA QUA
2.1. Đặc điểm tự nhiên, KT - XH của huyện Hoài Nhơn
2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của huyện trong thời gian qua
2.3. Nguyên nhân của thực trạng trên
Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI NHƠN THỜI GIAN TỚI
3.1. Căn cứ để xây dựng giải pháp
3.2. Những giải pháp đào tạo nguồn nhân lực quản lý cấp xã trên địa bàn huyện Hoài Nhơn trong thời gian tới
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan