[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết của Phú Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết của Phú Đức
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: PHÚ ĐỨC VÀ TIỂU THUYẾT NAM BỘ NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX
1.1. Điều kiện xã hội, văn hóa ảnh hưởng đến sự hình thành thể loại tiểu thuyết ở Nam Bộ những năm đầu thế kỷ XX.
1.2. Tiểu thuyết ở Nam Bộ những năm đầu thế kỷ XX.
1.3. Phú Đức và hành trình sáng tạo tiểu thuyết.
Chương 2: TIỂU THUYẾT PHÚ ĐỨC NHÌN TỪ KHẢ NĂNG CHIẾM LĨNH ĐỜI SỐNG
2.1. Quan niệm nghệ thuật về con người.
2.2. Tiểu thuyết Phú Đức – Một bức tranh sinh động về cuộc sống.
2.3. Tiểu thuyết Phú Đức – Những khám mới về hiện thực.
Chương 3: TIỂU THUYẾT PHÚ ĐỨC NHÌN TỪ PHƯƠNG THƯC THẾ HIỆN
3.1. Kết Cấu.
3.2. Ngôn ngữ.
3.3. Tình tiết.
3.4. Những không gian và thời gian nghệ thuật.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan