[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết phỏng tác của Hồ Biểu Chánh

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết phỏng tác của Hồ Biểu Chánh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG MỘT HỒ BIỂU CHÍNH – NHÀ TIỂU THUYẾT TIÊU BIỂU NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX
1.1. Những đặc điểm cơ bản của lịch sử xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX.
1.2. Hồ Biểu Chánh – cuộc đời và sự nghiệp.
1.3. Hồ Biểu Cánh và tiểu thuyết.
CHƯƠNG HAI THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT PHỎNG TÁC CỦA HỒ BIỂU CHÁNH
2.1. Tiểu thuyết phỏng tác của Hồ Biểu Chánh.
2.2. Những kiểu dạng nhân vật xét từ phương diện đạo đức, xã hội.
2.3. Các kiểu dạng nhân vật xét từ phương thức thể hiện.
CHƯƠNG BA NGHỆ THUẬT NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT PHỎNG TÁC CỦA HỒ BIỂU CHÁNH
3.1. Nghệ thuật khác họa chân dung nhân vật.
3.2. Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật.
3.3. Đặc trưng ngôn ngữ nhân vật.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan