[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm phóng sự của Ngô Tất Tố

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm phóng sự của Ngô Tất Tố
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGÔ TẤC TỐ - NHÀ VĂN, NHÀ PHÓNG SỰ XUẤT SẮC
1.1. Cuộc đời và sự nghiệp.
1.2. Quan niệm của Ngô Tất Tố về phóng sự.
1.3. Phóng sự trong văn nghiệp Ngô Tất Tố.
Chương 2: NỘI DUNG XÃ HỘI TRONG PHÓNG SỰ CỦA NGÔ TẤT TỐ
2.1. Bức tranh chân thực về xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám.
2.2. Giá trị phê phán xã hội của phóng sự Ngô Tất Tố.
2.3. Những giá trị văn hóa truyền thống trong phóng sự Ngô Tất Tố.
Chương 3: ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT PHÓNG SỰ NGÔ TẤT TỐ
3.1. Lối tiếp cận hiện thực tinh tế, sắc sảo.
3.2. Nghê thuật trần thuật.
3.3. Chất “truyện” trong phóng sự của Ngô Tất Tố.
3.4. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ trong phóng sự Ngô Tất Tố.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan