[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐẶC ĐIỂM TIỂU THUYẾT NGUYỄN ĐÌNH TÚ – TỪ BÌNH DIỆN ĐỀ TÀI, NHÂN VẬT
1.1. Những đề tài chính.
1.2. Các kiểu nhân vật đặc thù.
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM TIỂU THUYẾT NGUYỄN ĐÌNH TÚ – TỪ BÌNH DIỆN KẾT CẤU
2.1. Kết cấu lắp ghép.
2.2. Kết cấu liên văn bản.
2.3. Kết cấu đảo tuyến.
Chương 3: ĐẶC ĐIỂM TIỂU THUYẾT NGUYỄN ĐÌNH TÚ – TỪ BÌNH DIỆN NGÔN NGỮ, GIỌNG ĐIỆU
3.1. Ngôn ngữ trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú.
3.2. Giọng điệu.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan